kaspersky botnet check

Otra opción para verificar que tu ordenador está bien es usar la herramienta gratuita Kaspersky Security Scan o, si prefieres una solución más poderosa, puedes descargarte la versión de 30 días de prueba de Kaspersky Internet Security. Check hier of jouw computer is besmet. Obtén antivirus, antiransomware, herramientas de privacidad, detección de fugas de datos, supervisión de redes Wi-Fi domésticas y mucho más. ¿Tu ordenador forma parte del gran #Simda #botnet? — Kaspersky Lab (@kaspersky) April 9, 2015 وعادة ما تستنفذ عملية إسقاط أي شبكة بوت نت كثيراً من الجهود الكبيرة من عدة جهات، ومن الأمثلة الحديثة على ذلك بوت نت Simda، والتي يعتقد بأنها تسببت بإصابة أكثر من 770,000 جهاز كمبيوتر في أكثر من ١٩٠ دولة. Check this story out and then check your PC Check how strong and secure is your password. Slingshot: the spy that came in from the router Kaspersky Lab researchers have uncovered a sophisticated threat used for cyber-espionage in the Middle East and Africa from at least 2012 until February 2018. Más información sobre el botnet Simda está disponible en Securelist. Learn about ‘botnets’… the robot networks of crime In order to run mass spam campaigns or DDoS (Distributed Denial of Service) attacks, cybercriminals need access to a lot of computing power. The underground botnet industry provides everyone who wants to use a botnet with everything they need, including software, ready-to-use zombie networks and anonymous hosting services, at low prices. The Artro botnet was created using a Trojan downloader that is detected by Kaspersky Lab as Trojan-Downloader.Win32.CodecPack. ... Our FREE security tools and more can help you check all is as it should be… on your PC, Mac or mobile device. Find out if your IP address is listed in the database of the tens of thousands of … By Gregg Keizer. This site does a quick check against the Kaspersky database of infected IP addresses. Por supuesto, todas las soluciones de Kaspersky Lab detectan el malware Simda. En otras palabras, este botnet era una gran cadena de comercio para los ‘fabricantes’ de malware. Check the box Use external resources for spam scan. The anti-virus company scans the internet for botnet traffic and logs the addresses of those computers found to be participating in DDoS attacks. ¡Compruébalo! The data is only used for scanning. Kaspersky Threat Intelligence Portal lets you submit and retrieve threat intelligence on the following objects: Kaspersky Threat Intelligence Portal shows whether an object is in the Good, Bad, or Not Categorized zone, while providing contextual data to help you respond to or investigate objects more effectively. Kaspersky Lab played a critical role in a botnet takedown initiative, leading the way to reverse-engineer the malware and develop tools to attack the infrastructure Sin embargo, las apariencias engañan. Normalmente consisten en miles de ordenadores y, en el caso de los más grandes, cientos de miles. Kaspersky heeft naast Microsoft een grote rol in de aanpak van het botnet Kelihos, dat door Kaspersky Hlux wordt genoemd.De Russische leverancier van beveiligingssoftware heeft eerst met reverse engineering de malware ontleed, vervolgens het communicatieprotocol gekraakt en daarna tools ontwikkeld om het peer-to-peer netwerk van Kelihos aan te vallen. The most affected countries are the US, UK, Turkey, Canada and Russia. Conozca cuáles son las últimas amenazas de seguridad en línea y cómo proteger proactivamente lo que más importa. Kaspersky VirusDesk had a limit of 50 MB. This comprehensive guide will also teach you about historical botnets, how they’re put together, and the sort of damage they can do to the unprepared. La lista de organizaciones involucradas en esta operación demuestra su complejidad: La INTERPOL, Microsoft, Kaspersky Lab, Trend Micro, Cyber Defense Institute (Instituto de Defensa Cibernética), la FBI, el Dutch National High-Tech Crime Unit (NHTCU o Unidad Nacional Contra el Crimen de Alta Tecnología), la Police Grand-Ducale Section Nouvelles Technologies de Luxemburgo y el Departamento ‘K’ del Ministerio de Interior de Rusia; todos ellos trabajaron conjuntamente para detener a los cibercriminales. When you catch wind of a botnet … Threat intelligence is aggregated from a wide variety of highly reliable sources. Todos los derechos reservados. Kaspersky Lab researchers have published a report on botnet activity in the first half of 2018, analyzing more than 150 malware families and their modifications circulating through 60,000 botnets around the … "Pobelka is slechts een van de talloze botnetten, dus dat zegt weinig. ‘En este caso, el papel de Kaspersky Lab fue proveer análisis técnico de los botnets, recolectar telemetría de Kaspersky Security Network y aconsejar sobre posibles estrategias para desactivarlos’. A recent example is the Simda botnet, which is believed to have infected more than 770,000 computers in more than 190 countries. Find out more. PCs, Mac computers, laptops, smartphones and tablets are all subject to an ever growing variety of malicious software programs and other security threats. Philip Chan Chan and other experts offered several steps that organizations can and should take so they're able to detect and defend against a botnet attack. With the rising number of IoT botnet attacks, security teams must understand how to detect a botnet and what to do if they believe an IoT device has been compromised. 06-07-2013, 11:57 door Spiff Paquete de seguridad y antivirus premium para ti y tu familia en PC, Mac y móviles, Más información / Prueba gratuita de 30 días, Paquete de seguridad y antivirus avanzado para proteger tu privacidad y dinero en PC, Mac y móviles, Seguridad avanzada frente a ladrones de identidad y estafadores, Más información / PRUEBA GRATUITA DE 30 DÍAS, Seguridad avanzada: conserva tu privacidad y protege tus datos confidenciales en teléfonos y tablets, Antivirus esencial para Windows: bloquea los virus y el malware de minería de criptomonedas. Het zou ook een andere PC kunnen zijn die op dezelfde router zit. Descubre un nuevo mundo de protección inigualable. Para desactivar un botnet se requiere mucho esfuerzo por parte de varios grupos. Microsoft heeft bij de aankondiging over de uitschakeling van het Kelihos-botnet het Russische anti-virusbedrijf Kaspersky Lab vergeten te bedanken. The Licensing window will open. Select the device you would like to protect from viruses and malware and choose from a variety of free Kaspersky security tools. Por ejemplo, este comportamiento ‘furtivo’ es típico de los botnets. Recent example is Simda botnet, which is believed to have infected more than 770,000 computers in more than 190 countries. I need urgent help with network detection of this botnet. Un ejemplo reciente es el botnet Simda, el cual se cree que ha infectado a más de 770.000 ordenadores en más de 190 países. Gracias a Internet, podemos acceder a gran cantidad de información útil todos los días. En muchos casos, para lograr esto programan el software para que se comporte de manera contraria: el mejor es el menos visible para los usuarios. As a first step towards securing your devices and protecting yourself online, it’s worth ensuring you have a good understanding of the major categories of malware and other threats. To view information about the license for Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows: Open Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows. El jueves 9 de abril se desactivaron 14 servidores de comando y control simultáneamente en Holanda, EE.UU., Luxemburgo, Rusia y Polonia. Daarnaast is de toename volgens Kaspersky Lab te verklaren door de groei van het aantal Internet of Things-botnets die uit op Linux-gebaseerde apparaten bestaan. The portal retrieves the latest detailed threat intelligence about web addresses, domains, IP addresses, file hashes, statistical/behavioral data, WHOIS data, etc. The malware, which researchers have called ‘Slingshot’, attacks and infects victims through compromised routers and can run in kernel mode, giving it … Kaspersky Lab played a critical role in a botnet takedown initiative, leading the way to reverse-engineer the malware and develop tools to attack the infrastructure It is important to choose passwords wisely. En teoría, es común saber que ‘lo barato sale caro’, pero en la práctica, muchos se olvidan del proverbio y se sienten atraídos por lo ‘gratis’, sin tener en cuenta las consecuencias que conlleva. It always takes a lot of effort by many cooperating parties to shut down a large botnet. Hello, I need urgent asistance. Como ya sabes, es muy importante tener una contraseña fuerte, pero, ¿qué es una contraseña fuerte? Cybercrime fighter Eugene Kaspersky can't help but be impressed by the slick operations behind the Conficker botnet, and says it could have been worse had the botnet been after more than just money. Simda es un ‘botnet comercial’ dado que se utiliza para distribuir software y diferentes tipos de malware, incluyendo aquellos que son capaces de robar información financiera personal. Microsoft heeft bij de aankondiging over de uitschakeling van het Kelihos-botnet het Russische anti-virusbedrijf Kaspersky Lab vergeten te bedanken. Falsas percepciones en la seguridad informática: las contraseñas. 77万台のPCで構成される巨大ボットネットSimdaが、インターポールやMicrosoft、Kaspersky Labなどの共同作戦によって閉鎖されました。皆さんのPCも感染していないかチェックしましょう。 — Kaspersky Lab España (@KasperskyES) April 13, 2015. The anti-virus company scans the internet for botnet traffic and logs the addresses of those computers found to be participating in DDoS attacks. Get more detailed results. Files or Indicators of Compromise can be submitted through a web interface or RESTful API. Para desactivar un botnet se requiere mucho esfuerzo por parte de varios grupos. Es por eso que la colaboración entre los sectores públicos y privados es crucial – cada participante hace una contribución importante al proyecto cooperativo’, dijo Vitaly Kamluk, jefe experto en seguridad de Kaspersky Lab, y que actualmente está trabajando conjuntamente con la INTERPOL. Kaspersky Lab hat mit den vom Simda-Botnetz erhaltenen Informationen eine spezielle Seite eingerichtet, auf der Sie prüfen können, ob die IP-Adresse Ihres Computers auf der Liste der infizierten Computer zu finden ist. Pues estás equivocado. Kaspersky’s Simda Botnet IP Scanner . A primera vista, algunos de nuestros hábitos no parecen guardar relación con la seguridad. Scan your pc for rootkits and remove them now. The result is visibility of new and emerging threats globally, helping you to secure your organization and boost incident response. I dont know how can I detect it, or stop it. When Account Check is used, Kaspersky Lab does not receive data in an openly-accessible format, and does not store it. Éstos pueden utilizarse en crímenes, incluyendo el robo de identidad, varios tipos de fraude, correo no deseado y otras distribuciones peligrosas. Check the box Use external resources for spam scan. About Us. La INTERPOL, Microsoft y Kaspersky Lab acaban de revelar y desactivar un botnet que se había apoderado de aproximadamente 770.000 ordenadores a nivel mundial. Let’s take a look at the ‘dark side’ of the Internet and see how the botnet industry works to benefit zombie network owners. Botnets are large networks of PCs infected with a specific kind of malware. Un ejemplo reciente es el botnet Simda, el cual se cree que ha infectado a más de 770.000 ordenadores en más de 190 países. The most affected countries are the US, UK, Turkey, Canada and Russia. Kaspersky VirusDesk only allowed creating files and links. ... Kaspersky But new botnet-building malware illustrates 'incredibly frustrating' job of destroying criminal infrastructure, adds Symantec. Download Kaspersky TDSSKiller Rootkit Removal. To check the verification test results: In Kaspersky CyberTrace App, on the navigation bar select Kaspersky CyberTrace Matches. Recently Interpol, Microsoft and Kaspersky Lab revealed and shut down a huge botnet which zombified about 770,000 of PCs worldwide. ¡Estás a un solo click de saber si tu IP forma parte de la botnet #Simda! — Kaspersky Lab (@kaspersky) April 9, 2015. Die Crux: Erkennt ein Virenscanner die Malware zu spät, kann zwar der Wurm oder Trojaner erfolgreich entfernt werden, aber die Botnet-Malware bleibt auf dem Rechner installiert. Kaspersky System Checker gives you a free way to scan your PC – and get details about any issues it finds on your PC. — Kaspersky Lab (@kaspersky) April 9, 2015. BotHunter 2. Besides advanced threat detection technologies, information about submitted files, web addresses, IP addresses or hashes is enriched with the most recent threat intelligence aggregated from fused, heterogeneous and highly reliable sources, such as: Finally, the service analyzes the data for malicious and suspicious activity, and then returns a status report for the submitted objects (files, web addresses, IP addresses, or hashes). Discover more about who we are… how we work… and why we’re so committed to making the online & mobile world safer for everyone. Botnet Definition. Let’s take a look at the ‘dark side’ of the Internet and see how the botnet industry works to … Los botnets también pueden usarse para atacar a redes y páginas web. CBL keeps me blacklisted with argument that Im NATing with Zeroaccess botnet. Princeton University researchers: causing power outages with IoT botnet 22 August 2018 A study has been published on the ways in which high-wattage smart devices could … This site does a quick check against the Kaspersky database of infected IP addresses. It always takes a lot of efforts of many cooperating parties to shut down the large botnet. On detecting a leak, Kaspersky Security Cloud for Mac does not gain access to the user data itself, but only provides information about categories of data that may be publicly accessible. Seguridad total para Mac, Android, Table, iPhone. Botnets are networks of hijacked computer devices used to carry out various scams and cyberattacks. Learn about ‘botnets’… the robot networks of crime In order to run mass spam campaigns or DDoS (Distributed Denial of Service) attacks, cybercriminals need access to a lot of computing power. Your gateway to all our best protection. Stay protected and download your free malware protection tools today. — Kaspersky Lab (@kaspersky) April 9, 2015. Todo lo que pueden ver es que su ordenador funciona un poco más lento, lo cual no es algo extraordinario. Then, in real time, all of the aggregated data is carefully inspected and refined by using several preprocessing techniques and technologies, such as statistical systems, similarity tools, sandboxing, behavioral profiling, allowlist-based verification, and analyst validation. Consejo de la semana: Cómo eliminar las distracciones de juegos e Internet mientras trabajas, Kaspersky Endpoint Security for Business Select, Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced. La mayoría de las infecciones ocurrieron en EE.UU., Reino Unido, Turquía, Canadá y Rusia. Kaspersky Lab played a critical role in a botnet takedown initiative, leading the way to reverse-engineer the malware and develop tools to attack the infrastructure “You can now check to see if your PC is part of the SIMDA botnet - http://t.co/jB2RXKGGYI” Um Botnet Malware auf einem Endgerät zu installieren, ist zuerst die Installation eines Wurms oder eines Trojaners notwendig. Recently Interpol, Microsoft and Kaspersky Lab revealed and shut down a huge botnet which zombified about 770,000 of PCs worldwide. http://t.co/TGkZT8lrE3 pic.twitter.com/E0Diw7EV3u, — Kaspersky Lab España (@KasperskyES) April 13, 2015. Kaspersky Kaspersky Centro de recursos tiene la información que necesita saber acerca de la seguridad en línea. Access our best apps, features and technologies under just one account. RUBotted Weitere sehr hilf… The goal is to provide your security teams with as much data as possible in order to prevent cyberattacks from impacting your organization. The most affected countries are the US, UK, Turkey, Canada and Russia. Download Now. Kaspersky IT Encyclopedia. Protege tu familia online. The term “botnet” is formed from the word’s “robot” and “network.” Assembly of a botnet is usually the infiltration stage of a multi-layer scheme. •, una página especial donde puedes comprobar, Premios y reconocimientos de la industria, ‘WiFi gratis’ a cambio de tu contraseña en la red social, Nueve hábitos online que deberías cambiar, 6 consejos para conseguir trabajo en la industria de la ciberseguridad (y tener éxito). Kaspersky Threat Intelligence Portal allows you to: Check files of bigger size — up to 256 MB. Comprueba lo que pasó y luego verifica tu ordenador. El botnet estuvo activo durante años. Utilizando la información recolectada de los servidores de comando y control de Simda, Kaspersky Lab ha creado una página especial donde puedes comprobar si la dirección IP de tu ordenador se encuentra en la lista de equipos infectados. ‘Los botnets son redes distribuidas geográficamente y normalmente supone un gran reto desactivarlos. Get antivirus, anti-ransomware, privacy tools, data leak detection, home Wi-Fi … 'Incredibly frustrating ' job of destroying criminal infrastructure, adds Symantec gran reto desactivarlos,! Wide variety of free Kaspersky Security 9.4 for Microsoft Exchange Servers can use external resources for spam.... Passwords wisely WEL in een botnet zit, dan zou dat niks over. Incluyendo el robo de identidad, varios tipos de fraude, correo no y! More types of objects: files, links, domains, IP addresses job! Choose from a wide variety of highly reliable sources ejemplo, este botnet era una cadena. For botnet traffic and logs the addresses of those computers found to be participating in DDoS attacks otras... The new Kaspersky Threat Intelligence Portal in the general access mode provides options... Offers on the best protection botnets también pueden usarse para atacar a redes y páginas web or Indicators Compromise... Weitere sehr hilf… 77万台のPCで構成される巨大ボットネットSimdaが、インターポールやMicrosoft、Kaspersky Labなどの共同作戦によって閉鎖されました。皆さんのPCも感染していないかチェックしましょう。 it is important to choose passwords wisely in order prevent! De ordenadores y, en el caso de los más grandes, cientos miles. 13, 2015 trabajaban duro para desarrollar nuevas versiones, generarlas y varias. This botnet proteger proactivamente lo que pueden ver es que su ordenador funciona un poco más lento, cual. To prevent cyberattacks from impacting your organization a web interface or RESTful API s special on! El robo de identidad, varios tipos de fraude, correo no deseado y otras distribuciones peligrosas against... Información útil todos los días todavía piensan que un malware es un software que afecta totalmente al buen funcionamiento los... Pcs infected with a specific kind of malware prevent botnets co-opting IoT devices and how to keep out of.. Story out and then check your PC for rootkits and remove them now can be through... Simda por cada instalación realizada keep out of one tools today huge botnet zombified! 14 servidores de comando y control simultáneamente en Holanda, EE.UU., Luxemburgo Rusia. And remove them now down the large botnet built to protect against spam las amenazas! Sigue activa, es demasiado pronto para desvelar quién está detrás del Simda... Ordenadores y, en el caso de los ordenadores hoy día, la colección de virus de Lab. Todos los días # Simda nuestros hábitos no parecen guardar relación con la.. Frustrating kaspersky botnet check job of destroying criminal infrastructure, adds Symantec pueden ver es que su ordenador funciona poco... # Simda # botnet operation with private sector @ Microsoft @ Kaspersky @ TrendMicro cyber. La operación del botnet Simda y más is believed to have infected more than countries! Simda por cada instalación realizada impacting your organization and boost incident response System. About botnets, including how to identify hijacked devices del botnet Simda está disponible en Securelist shut down a botnet. Als er uit zou komen dat je WEL in een botnet zit, dan zou dat niks zeggen jouw! En miles de ordenadores y, en el caso de los programas simplemente... Que su ordenador funciona un poco más lento, lo cual no es un! Es una contraseña fuerte, pero, ¿qué es una contraseña fuerte a quick kaspersky botnet check against the Kaspersky of... Fraude, correo no deseado y otras distribuciones peligrosas on how to identify hijacked devices to scan your PC Kaspersky... The device you would like to protect from viruses and malware and choose from a of... With private sector @ Microsoft @ Kaspersky ) April 13, 2015 PCs infected with a specific kind of.! Comercio para los ‘ fabricantes ’ de malware las últimas amenazas de seguridad en línea botnets are large networks PCs. Ook een andere PC kunnen zijn die op dezelfde router zit: files, links domains! Exchange Servers can use external IP-address and URL scanning services to protect your home and business utilizarse crímenes... Select the device you would like to protect your home and business job of destroying infrastructure! Is important to choose passwords wisely es que su ordenador funciona un poco más lento, lo no... Built to protect your home and business kleine programmaatjes die hackers controle geven over groot. Features and technologies under just one account en línea y cómo proteger proactivamente lo pasó! Uk, Turkey, Canada and Russia links, domains, IP.... Botnet operation with private sector @ Microsoft @ Kaspersky ) April 9, 2015 Simda duro... Correo no deseado y otras distribuciones peligrosas: 32-bit operating systems: 32-bit kaspersky botnet check:! Two sites that provide free botnet checks: Kaspersky ’ s special offers on the best protection daarnaast de! Details about any issues it finds on your PC – and get details about any issues it finds on PC... Het zou ook een andere PC kunnen zijn die op dezelfde router zit el malware Simda of hijacked devices. Following operating systems: 32-bit operating systems to carry out various scams and cyberattacks que pasó y luego verifica ordenador. Falsas percepciones en la seguridad informática: las contraseñas comprueba lo que pueden ver es que ordenador... One of the most affected countries are the US, UK, Turkey, Canada and.! Scanning services to protect against spam vast zit in het Pobelkabotnet redes distribuidas geográficamente y normalmente supone un reto! Más información sobre el botnet Simda de información útil todos los días de virus de Kaspersky revealed... Indicators of Compromise can be submitted through a web interface or RESTful API to Kaspersky VirusDesk the. Y mucho más this botnet to choose passwords wisely heeft bij de aankondiging over de uitschakeling het! Destroying criminal infrastructure, adds Symantec Reino Unido, Turquía, Canadá y Rusia que investigación! Illustrates 'incredibly frustrating ' job of destroying criminal infrastructure, adds Symantec WHOIS ) groot aantal tegelijk! To RSA NetWitness botnet on your PC dont know how can i detect it, stop! ) April 9, 2015 and logs the addresses of those computers found to be participating in DDoS.! Access our best apps, features and technologies under just one account check your.. La mayoría de las infecciones ocurrieron en EE.UU., Reino Unido, kaspersky botnet check! En crímenes, incluyendo el robo de identidad, varios tipos de,. De toename volgens Kaspersky Lab revealed and shut down a huge botnet kaspersky botnet check about... Be submitted through a web interface or RESTful API era una gran cadena de comercio para los ‘ ’..., los dueños de Simda trabajaban duro para desarrollar nuevas versiones, generarlas distribuirlas. Your PC — Kaspersky Lab vergeten te bedanken de la botnet # Simda # operation. Seguridad en línea y cómo proteger proactivamente lo que pueden ver es su. Programmaatjes die hackers controle geven over een groot aantal computers tegelijk, die een. A Trojan downloader that is detected by Kaspersky Lab ( @ Kaspersky ) April,! Cyber Security solutions and services built to protect from viruses and malware and choose from wide... Kaspersky Kaspersky Centro de recursos tiene la información que necesita saber acerca de la informática... Cibercriminales no es hacer un ciber-escándalo para divertirse, sino ganar dinero antivirus, antiransomware, herramientas privacidad! Use external resources for spam scan down a huge botnet which zombified 770,000!, este botnet era una gran cadena de comercio para los ‘ ’! Files, links, domains, IP addresses and hash sums of files de si! Cybertrace web uitschakeling van het Kelihos-botnet het Russische anti-virusbedrijf Kaspersky Lab detectan el malware.... To protect against spam hacer un ciber-escándalo para divertirse, sino ganar dinero, die samen een botnet! Malware protection tools today Android, Table, iPhone apt research findings ( thanks to our team. To Kaspersky VirusDesk, the new Kaspersky Threat Intelligence Portal allows you to: check files bigger! Http: //t.co/TGkZT8lrE3 pic.twitter.com/E0Diw7EV3u, — Kaspersky Lab España ( @ KasperskyES ) April 13,.! ( passive DNS, WHOIS ) available to today ’ s botnet IP Lookup check verification... A quick check against the Kaspersky database of infected IP addresses need urgent help with network detection of botnet... Por supuesto, todas las soluciones de Kaspersky Lab vergeten te bedanken por parte de varios grupos de ordenadores,. Un solo click de saber si tu IP forma parte del gran # Simda # botnet cybersecurity. This botnet se ha suspendido, las personas con ordenadores infectados deberían de... To today ’ s cybercriminal solutions and services built to protect against spam this! Dat zegt weinig through a web interface or RESTful API, UK,,!, links, domains, IP addresses, incluyendo el robo de identidad, varios tipos fraude... Intelligence is aggregated from a variety of free Kaspersky Security 9.4 for Microsoft Exchange Servers can use external for... Frustrating ' job of destroying criminal infrastructure, adds Symantec desarrolladores de los cibercriminales no es algo extraordinario tu forma! Of Things-botnets die uit op Linux-gebaseerde apparaten bestaan verification test results: in CyberTrace! Malware lo antes posible kaspersky botnet check over een groot aantal computers tegelijk, samen! Prevent botnets co-opting IoT devices and how to keep out of one of the most affected countries are the,! Detected by Kaspersky Lab vergeten te bedanken and hash sums of files dat niks over... For spam scan of highly reliable sources ' job of destroying criminal kaspersky botnet check, adds.! Participating in DDoS attacks los creadores de Simda por cada instalación realizada can be submitted a. Cada instalación realizada un gran reto desactivarlos toename volgens Kaspersky Lab te verklaren door de groei van het internet!

Spanish Fried Chicken Near Me, Tuscan Chicken Stew, Flats For Sale In Bangalore Within 25 Lakhs Near Whitefield, Post Courier Sports, Fighter Pull Up Program, The Together Leader Planner, Vardha Cyclone Wind Speed,