zulu last names

Zwane have land in all provinces as Kings because all of Africa is actually Zwane country. Search for the meaning of the surname - Zulu. Nina enaqeda uBombo ngokuhletetela. They form part of the Khalanga or Bukalanga that are led by BamaNgwato who as explained above are Zulu. While a sacrificial goat is being slaughtered to pay respect to the ancestors, the chosen baby names are announced. In the Old Testament, it was the name of the third King of Israel. Dwala ka Mbatshazwa, Zulu children are named before they are born. Izithakazelo zakwaZulu ziningi kakhulu, zingangezihlabathi zolwandle! When was the first name Zulu first recorded in the United States? Ezakwa Madinane Gatsha: You can add additional Zulu Clan Names (izithakazelo) and the history of each clan name that you know of. The accuracy of these name definitions cannot be guaranteed. Obani osaziwayo bakwa-Mbhense obaziyo & badume ngani? Ndokhala 2. KUMALO Zulu, Ndebele, South African Shangaan is the junior house of the Nxumalo. 25. This name is one of the best Zulu names that is perfect for baby names. cel usizo ngezithakazelo zakwa myende nemvelaphi yabo uma kukhona onolwazi, MButho Nina enigezela emadwaleni abanye begeza emaxhaphozini. Lungelo: Lungelo, meaning ‘right’ is much more flexible than you think. Wagcina esesifake ngaphansi kophiko lweNkosi yamaZelemu uMadzikane kaKhalimeshe… Leso sizwe ilesi esaziwa ngokuthi amaBhaca manje…. Funani is one of the underused Zulu names, meaning ‘search’ or ‘want.’ 7. Mdlovu omnyama. Dwala ka Mbatshazwa, They are called Mhlangani when they are mentioned in relation to King Shaka. Yazi ngavele ngadumala uma ngingasitholi esasekhaya isibongo sakwa Mgodi onganukwa yinja. Mdlelanga This is the line of Bafokeng that come from Mthethwa Zulus who are 100% Zulu. Zulu is the surname of: . Ngicela ningitholela Umlando Wakwa Thango. ngidinga uncedo ngezithakazelo zakwa vundla abadabuka komkhulu ongasekhoyo u Nkwenkwe Vundla. Zembelibomvu lokuhlahlela izinkomo. ZULU NAMES Names for people in isiZulu (Zulu) with their meanings. We need to know where we from and the origin of this clan. Mhlambanyathi 4. AbakwaKhalishwayo batholakala kuphi nendawo, kuziphi izigodi namadolobha? Contrary to popular belief Swaziland as a country is just over 50 years old. I think my name shows more the hope and wish of my parents than mine (given that I am on the atheistic side of things). Nhlungu zahlula insunguzi Mageba kaGumede ( c. 1667 – c. 1745), son of Gumede, chief of the Zulu clan from c. 1727 to c. 1745. Qwabe`s Mbedu we told were from Mbhedu by the name of Nomndayi, brother of Khuzwayo in the Nkosi Meseni Qwabe`s household. Hleza goduka hleza kaMboli. please bafereh, Hi. The Zulu family name was found in the USA between 1880 and 1920. This is why you hardly see an African man bearing a Western name as his last name. Mbamali: Mveni, Thobeni, Nhlanhlampofu Mbambo* Goba, Mbuyisa: Mlotshwa, Sikhunyana, Mbuyazi, Mbonambi, Dube*, Mdluli: Nyoka,* Lukhele, Nzimande, Sikwayo, Mdunge: Chiliza, Mwelase, Mbambo,* Makhathini, Mhlambo: Mngwengwe, Mzilankatha, Nyazitla, Mhlongo: Njomane, Langeni, Makhedama, Khuyameni Dladla, Gadlela, Mkhithi: Zaza, Mkhokeleleki, Mbembe, Langa, Mkhwanazi: Nkwali, Ndonga, Shamase, Mwelase, Mlangeni: Magasela, Sishiya, Madondo, Mdephane, Linda, Mncwabe: Mpangazitha, Phakathi, Sishangwe, Mjoji, Makhathini, Mngomezulu: Dlakadla, Msuthu Mzimela, Khonjwayo, Donda, Mfeka, Mpanza: Sandanezwe, Thabekhulu, Mavundla, Siwele, Donda, Msomi: Nyawose, Phingoshe, Gasa, Nomndayi, Mthimkhulu: Hadebe, Makhulukhulu Bhungane, Mtshali: Hlabangane, Mantshinga, Magalela Dlangamandla, Myeza: Ndengezi, Msokazi, Mzukwuse, Dimbane, Mpangele, Myeni: Mzukase, Mnguni, Mzimela, Mziyankatha, Ncwane: Gwamanda, Dlamdaka, Linda, Nomvuma, Ndaba: Manqele, Sibhene, Madela, Mhlungu, Mthiyane, Ndabandaba: Mahamba, Sidlodlo, Mphephethwa, Ngcamphalala: Mcusi wendlunkunku, Nina esagigqika ngesilulu, Ngidi – Hlomuka, Bophela, Dlokwe, lwendlovu, Mlalazi, kaNoxhaka Mnguni Khuzwayo, Nhlanhla: Mncube* Nhlapho: Sigegede, Mwelase, Nogantshi: Dlamini, Jamasijadu, Sitolotolo, Nsibande:* Goje, Mdlanyoka Nsibanyoni: Malambule Ntaka: Mzimela, Ntanzi: Khawula, Gebhezi, Mahlobo, Ntombela, Zulu, Nyembezi: Nkwaliyenkosi, Shamase, Mkhwanazi, Nkwali, Nyongwana: Nyuswa Ngcobo, Fuze, Mapholoba, Nzimande: Mphephethwa, Mdluli,* Mdlobhiya, Mangcamane, Sabela/Sabelo: Gwamanda, Mdlumbi, Maphindela, Vezi, Shabane: Dwala ka Mbatshazwa, Sembathwa, Phingoshe…, Shoba: Mpikela, Mathumba, Mjakada, Nowanqa, Sishi: Nzimase, Mathenjwa, Ncwaba Nzuza, Mahlobo, Thembekwayo: Mhlabandlovu, Mtimande Dlamane, Masina, Thusi: Sishange, Dlebenkomo, Mlotshwa, Mfene*, Xulu: Makhathini, Gxabhashe, Sonkophe, Jiba, Zindela: Malinga, Mlotshwa, Shazi, Cebekhulu. Names are of huge significance in the continent and that is why some cultures go as far as having naming ceremonies where families officially name their children in the presence of other people. Hleza goduka hleza kaMboli I need your assistance. Zembelibomvu lokuhlahlela izinkomo. Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe. The Tolo = Zolo = Zulu = Tshabalala who are the majority of Suthus in South Africa who come from Hlubi. The indigenous African last names and surnames are meaningful, reflective, and unique. Mbotho Mbedu, Qwabe kaMalandela ngolulandela izinkomo zamadoda, Mnguni kaYeyeye wena owadla umuntu umyenga ngendaba, Khondlo, Phakathwayo, Gumede, Mpangazitha, Khuzwayo … inkosi kayiqedwa. Top 100 zulu girl Names in 2015 - Best collection of unique, cute and modern most popular top 100 zulu girl Names with meaning and etymology. Mqhakama, Qonqwane. add , Shabane, Nina enabona isihlakothi sehla ngomfula nathi nansi inyama. They are the most senior house of the Tlokwa, who are called Hlongwa or Ndonga or Thonga or Batau ir BaNdau or BaTungwa or BaNyandu or Bajadu or Bagadu or BaNgwato or Bagando or Bakwakwa or BaQwaqwa within the Zulu-Sothos. Sanibonani1! Nina baseSwatini, Ditshwa Mabhanekazi Nina bothala livuzinyama ngoba behlala bedla. Jongisa, Zulu names, like most indigenous names in Southern Africa, are often given regarding the situation of the family when a child is born. Mnguni ohlaza onjengenyongo yembuzi umaphulantwana zabathakathi, owanaka umuntu endlula ngendlela. As a last name Zulu was the 75,564 th most popular name in 2010. There is no naming ceremony in the culture, but only a ceremony called imbeleko to introduce the baby to the ancestors and to thank them and ask them to protect it. Zinya Sembathwa, wena owabona itshe lembethe ingubo. Hleza goduka hleza kaMboli Nsimbi Mnamatha mbini zuluKaNtombela cubhe mahlobo magazi sgcum’esncan’esthengwa ngotiki mayeka ngcayi malandela ngokulandel’inkomo zamadoda khuze kaNgubokazi vela banyakame shak’akashayeki kaSenzangakhona magwaz’inja ngozipho dlukula ndabezitha. Search US census records for Zulu uNceshe olinde impi ngesinqindi somkhonto osebeni lomfula Find zulu boy names list. Bakgolokgwe = Tolo-Kwe = Tlokwe = Hlongwe = Shongwe = Selo = Nsele = Shenge = Tshezi = Shai = Sai = Sau = Sao = Masoka Nguni = Masombuka = Mazibuko = Mathebola = Sebola = Sebango = Sibeko = Nkosinkulu (a direct descendant king of the Royal House of Zulu) = Mkhulunkosi = Ditect descendant king of the Swaziland Dlaminis (both Zulu and until Dlamini made a deal with the apartheid government 50-some odd years ago. Nomagaga Largest collection of zulu boy names, zulu boy names and meanings, zulu baby boy names. Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe How to Say Last name in Zulu. There are 2 houses of Majola, a senior house and a junior house. This is a list of Zulu Clan Names, please feel free to suggest and add more in the comments section below. 88. The major problem is also the spelling of the surname. Before it was called Nguni territory which is why most Zulus have direct living relatives in Swaziland. Sembathwa, wena owabona itshe lembethe ingubo. 3. Ingxenye yesizwe sakhe yagcina ingene kwabanye ozakwabo bamaWushe abalishiya leli lizwe eliseduze noThukela beholwa nguSondzaba okucatshangwa ukuthi kwaku umfowabo kaMbedu. Mtolo Majiya ojiya njengotshani izithakazelo zona engabe ziphelele kulezi? However there is another Mbedu clan in Eastern Cape called Mjoli and Qubulashe. Ndaba kaMageba, son of Mageba, chief of the Zulu clan from c. 1745 to 1763. This could be anything from their expectations of the child in life to the weather circumstances during birth. Umlando wakwa-Mbhense wona uhamba kanjani? They have Sesotho names and speak Sesotho. Zulu is a name that's been used primarily by parents who are considering baby names for boys. Following is a list of all Nguni groups in general, including amaZulu, amaHlubi, amaSwati, amaNdebele (north and south) and partly amaXhosa. ngicela ningisize ngezithakazelo zakwaMendu. Ngicela owazi zonke izibongo zakwa Makhaza. Mzingane Ovumba lempongo lyanuka. Ncashela NYAM’ENCANE YANDELA ESITHEBENI. Bhebhe: Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka! One of the cutest Zulu baby names for a cute baby boy or girl. Bengicela ukuba ningifakele umlando nezithakazelo zakwaPhenyane, Ngicela izithakazelo zakwa Mkobone it’s a Sotho surname, Nsimbi mnamatha mbini mahlobo Zulu kaNtombela cubhe mpangazitha shak’alashayeki kaSenzangakhona magazi vela banyakame omagwazinja ngozipho malandela ndabezitha…from nmz, Bengfisa kodwa ukuzwa nokwazi ukuth unsimbi uvela kuNtanzi noma kuNtombela .. nesithakazelo esithi khuze kaNgubokazi angazi singena kanjn kwaNsimbi(ntsimbi) ngiyabonga. Dlangamandla Dwala ka Mbatshazwa, Mabhala ngozipho abanye bebhalangamapensela. Sithuba. Zamani. Hleti elibomvu elimmbila mhlophe, wamuhlumuntu. Most nations come from Zwane. A name that means "love" is perfect for your beautiful baby. any masculine feminine unisex-Usage, language or place. The history of Zulu originates from a unknown background. Zulu Family Members 4. Funani is one of the underused Zulu names, meaning ‘search’ or ‘want.’ This name is actually the plural imperative form of funa. Bhebhe – Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka! Ntshele Zithulele (Zulu origin) means "quiet". Sithuba, UMnguni owehla ngesilulu May someone who knows if these clans are related? Find out more about the name Zulu at BabyNames.com. Ehe inhloso ukuthi zonke zibekhona kodwa ke kunedlanzana elincani esingekalitholi njengaso nje lesi sakwaMafuleka. Shangane! We hope this will help you to understand Zulu better. Sanibonani nonke bafweth Mina ngcela ongangipha izithakazrlo zakwaKhoza nomlando wakhona . This list was forwarded to me by e-mail by one Mthombeni in June 2012, stating that they are “all the Nguni” surnames, including Swati, Zulu, Ndebele, and some Shangaan. Please add , Shabane, If anyone knows them ngicela ningithinte, NGICELA NINGISIZE NGEZITHAKAZELO ZAKWA DWALA, Please explain for me the Nzimandes in Free State. Bhovula, Some Malulekas are Mafuleka and Gcaleka. Sawubona Khulekani. Sozwakade, Nhlungu zahlula insunguzi In 1880 there were 2 Zulu families living in Georgia. It is usually a surname instead of a person's name used by Zimbabwean Ndebele people and South African Zulu people.... [more] KHUMALO Zulu, Ndebele, South African Zulu and Ndebele clan name meaning "descendant of the fish tribe". How unique is the name Zulu? It will help you to generate 1000's of cool Zulu Names which you can use in books, novels, games, or whatever fantasy world you want to use it. 2. Emi phezu kwamakhanda amadoda, Mbaleni Zulu genealogy and family history facts. MomJunction has put together a list of 120 most popular African surnames along with their meanings. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. More Filters. Search Australian census records for Zulu Pronunciation : case sensitive: see the pronunciation key for a guide on how to write the sounds; sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations * is a wildcard that will match zero or more letters in the pronunciation example: *lee matches names which end with the sound lee _ is a wildcard that will match exactly one letter in the pronunciation Zulu names are used by the Zulu people of South Africa. Shikili 26. Jongisa, The Zulu tribe do not have a formal naming ceremony. Wena Uzalwa ngubani kabani kabani kabani laphaya kwaKhalishwayo… Awulande ulibo lwakho as far back as you can uphele lapho uphela khona…. Browse for all the origins, histories, and meanings of Zulu … Like a window into their day-to-day life, Zulu census records can tell you where and how your ancestors worked, their level of education, veteran status, and more. The oldest recorded birth by the Social Security Administration for the name Zulu is Thursday, November 30th, 1871. Solomon: The Biblical name Solomon was borne by the former king of the Zulu nation. Wena ogwazwa ngomkhonto ungafi!! Sithuba. gender. Thando (Zulu origin) means "love". Mepho Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe Zulu Name Generator is free online tool for generating Zulu Names randomly. Jijiza Showing page 1. Nina basoshabeni I am a Mabuya and would like to know our background. ? Phingoshe, Sozwakade, Gcagcabane, Sochaya, Lindabutho, uNceshe olinde impi ngesinqindi somkhonto osebeni lomfula. Sekoele = Sikhwele = Shigwede = Sikiti = Sigidi (One of King Shaka’s names because he was king over Bafokeng BaLewanika BaSekete as well who lived in Harrismith with other Tlokwa but now live in Zambia) = Singele = Shingele = Shingenge = Selile = Singanga = Shinganga = Shingana = Mshingane = Sikhela = Sokhela = Songwane = Hlongwane = Tlokwane = Princes of Tlokwa or Ngwane of the Tolo people or Tholo as the Tswana say. The Zulu tribe doesn't have a naming ceremony, but rather a ceremony to introduce the new baby to the family's ancestors. The Zulu name their children in relation to the situation in which that child is born. Sembathwa, wena owabona itshe lembethe ingubo. Sawubona Nkosinathi. last name translation in English-Zulu dictionary. You find other spelling it Maboya others Maboea; Mabuya and Mabowa but in all of these the clan names be the same; like Ketela; Phali; Sekoele; Nkoehatsi; Dioka and many others. Lezibongo kazihlobene. Dwala, We are not Zulus; but Makholokoe. For generating Zulu Names simply scroll down and click on the Get Male Names, Get Female Names Button to randomly generate 10 Zulu Names. Ngicela ningisize ngezithakazelo zakwa Sibuyi, Ngicea ningisize ngesthakazelo as kwa masina na sa ka mzilikazi. African last names or surnames have deeper meanings than many think. Nonsansa Mlokothi. Malandelwa intombi ithi ngizeke nomu ngenamali AmaBuya are Shangaan. Zulu (1964)Cy Endfield, DirectorStanley Baker, Jack Hawkins,Michael Caine usage Close. Phingoshe, Zulu Mchenge Waze wayowelela, ehamba nebhoxwana, Ababona isihlakothi semuka nomfula, bathi inyama Mbedu, ngicela imvelaphi yakwa Mqadi nozalo lwakho nezithakazelo, Shabane, Nina enigezela emadwaleni abanye begeza emaxhaphozini Someone with the knowledge of this clan please help. Mqhakama, History & Origin 3. 1. Mqhakama, Umlando nendabuko yabakwaKhalishwayo ihamba kanjani? You can add additional Zulu Clan Names (izithakazelo) and the history of each clan name that you know of. It would sound great as a first, in the middle and the last name too! Dwala, Hleti elibomvu elimmbila mhlophe, wamuhlumuntu Good question! Where do they come from? Mhlophe Nina enabona isihlakothi sehla ngomfula nathi nansi inyama. Bhidi Mhlambanyathi - Zulu Baby Names - Female - African Culture at BellaOnline If you want your surname to convey certain characteristics, such as being a great leader, poet or evil, we've allowed for that too. Busisiwe - She has been blessed Cebile - Rich Duduzile - Consoled Fikile - She has arrived/is born Hlengiwe - Nursed Manje, uhamba kanjani umlando wakwa-Mafuleka? Mathunjwa manyathi isithakazelo bhensela Nina baseSwatini, It is well-known that Zwane come from Moloi, who are the same people as Mjoli, a part of Majola. uNceshe olinde impi ngesinqindi somkhonto osebeni lomfula They are Mambo-Ngunis who are also Ntuli. Ibaphi osaziwayo abangabakwaKhalishwayo obaziyo, badume ngani? Thokozi Jongisa, 6. Nina bakaSoqubel’ onjengegundwane! Instead, they arrange for a ceremony referred to as ‘imbeleko’. Mabhala ngozipho abanye bebhalangamapensela. uMbedu lona wathunjwa uNgoza emuva kokuhlazwa wamfaka emkhosi wakhe owagcina ufike kwelamaMpondo okuyilapho uMbedu abulawelwa khona empini yabaThembu kanye namaMpondo. Sochaya, Ncincimane Ngcela ukwazi izithakazelo zakwaNgcongo, Malevu; Ziqunde, Khukhu lom’hanganiso, Magebhezana, Mbiji, wena waso Ntshungwini, Mvimbela, isithakazelo sakwa mbhense u nsindane hayi u nsibande, masindane isithakazelo nyathi : Mafuleka, Ndinisa, Mbhobho kaBikwayo, Masibekela, Mlaba, Mazalankosi azala uDlambula azala uLubelo, Mzomba, Ndlela zinomswani njengezendlovu, nina eningawudli uNogwaja, Mageza ngobisi abanye begeza ngodaka, Mtima, Thuliswayo, Ngwane, Bhejelibomvu!!! Full Clan Names for Xaba: Nonkosi, Shwabade, Malobusohlange, Nombobozinde, Wena ohlephula isnkwa sobandla, Wena okhetha ukuphana kunokuncishane, Mazalakubusa! u-Sondzaba wasihola lesizwe wagcina ewele naso uMzimkhulu. Thina esagiqgika ngesilulu. Nina enigezela emadwaleni abanye begeza emaxhaphozini Gwekazi, dinabantu onjengenyamazane ,Dlawuza ashiyele omunye, Jama kaNdaba ( c. 1757–1781), son of Ndaba, chief of the Zulu clan from 1763 to 1781. Nina baseSwatini, Categories: General If you want to know how to say last name in Zulu, you will find the translation here. Submitted names are contributed by users of this website. Nina bothala livuzinyama ngoba behlala bedla. MSABALA, NGUBO, MTIYETI , NGXABI, DOL’DUMAZA, NOPHEZA, NOTHOLOZA, MAVELAKUSE, MUZIKATHETHWA ONJENGOMYENI, NYAWO EZIMHLOSHANA NJENGEZENTOLWANE, WENA OWAWELA NGEKHASI LENTONGOMANE UTHUKELA, UMUHLE NOMAPHAMU, UMUHLE UMZIMBA UNGAKAHLATSHWA YILANGA, NGQWEMBE YAKHA PHANSI, YAKH’EMASINI, BHUZA, NUNGANI! This are the names under the B category that izithakazelo zakwa Zulu, meaning they represent the interest of the Zulu. Thekela ngonyezi abanye bethekela ngokukhanyya 89. Even though Soshangane was running Mozambique and Zimbabwe as a Nzimakhwe/Simelane King, a lot of Shangaan stayed with the Malulekas of the Zulus. Sochaya, Majiya ojiya njengotshani Gcagcabane, This is a list of Zulu Clan Names, please feel free to suggest and add more in the comments section below. Your Zulu Family 8. There are 136 census records available for the last name Zulu. Abanikwa izikhali banikwa izintombi, UMnguni omkhulu ngokubonwa egeza Hleti elibomvu elimmbila mhlophe, wamuhlumuntu That is like starting your argument with I am not Nigerian but not knowing which tribes stay in Nigeria and what their history. For example, the name 'Ntombizanele' means 'We have enough girls', 'Nomvula' means 'After the rain' and 'Bhekizizwe' means 'Look after hope'. Refine by a variety of filters including nationality, background or year. sanibona bengicela izithakazelo nomlando wakwancama, Sanibona, ngisacela awakwa Mahluzane. umgwaba isithakazelo nyathi. Nina enaqeda uBombo ngokuhletetela © 2020 - All Rights Reserved. Lindabutho, Babies are named before they are born in Zulu. Mhlambanyathi. Nina enabona isihlakothi sehla ngomfula nathi nansi inyama. This site uses Akismet to reduce spam. During the ceremony, the baby is introduced to its ancestors, as well as its elders. Umlando wakwa-Shabane wona uhamba kanjani? You can use the names Anele and Sanele for your twins. Ncincimane Ngicela ningipha iythakazelo zakwa Mnyaka/Myaka, Cela ufake thina Found 102 sentences matching phrase "last name".Found in 21 ms. Death Records 6. Mdlovu omnyama. My boyfriend is Zulu and I’m Sotho, I want to learn his clan names. Nina bothala livuzinyama ngoba behlala bedla. 7. Zulu Last Names Phingoshe, VUKANI Mkhasibe – Sgubudu, Dlebenkomo, Msuthu, Mgabadeli, Nxama, Sakazi. Zembelibomvu lokuhlahlela izinkomo. Gcagcabane, Mbedu clan names not recorded, the descendants of iNkosi Qwabe at Mthandeni. Here's how you say it. Hence the surnames are favorable as first names, too. Dlabazane Siyaya: Nzimaze, Mnguni wena waseBuhleni, Msandle Nxumalo, wena waseGudunkomo, Nhlathu! Sekoele, your first assumption about not being Zulu will throw you off. Select filters then press SEARCH below + Gender. Manyela indlela eyakulonina abuye ngenye. Siyabonga! Litshe likaNcencence angazi basuka kuphi nendawo kodwa sengathi badabuka emaphakathini akwazulu naseMaxhoseni kubo late 1800 kusiya early 1900. Other Records 7. Somlando ngiphatheke kabi uma ngingasiboni isibongo sakithi lapha uMafuleka ngoba singesalapha kwaZulu sigcwele emkhanyakude. Kgabu: Kgabu is an African and Zulu name and means ‘to decorate richly.’ 8. Izibongo zeNkosi eNkulu u Shaka kaSenzangakhona kaJama, uZULU!!! Most of my family speaks Pedi as a first language and my grandparents are from Swaziland. Can some body please clarify that u Miya u Mzizi noma u Zizi? Nomndayi relocated to a place with birds called Amasomi and that was where the Msomi clan originated. Sizani bo. Manyela indlela eyakulonina abuye ngenye. Lindabutho, Manyela indlela eyakulonina abuye ngenye. Georgia had the highest population of Zulu families in 1880. Themba (Zulu origin) means “trust”. My name is meaningful (‘in your God’s name I’m happy’ is the direct translation of my first and last names taken together). Dumisani: Pronunciation : case sensitive: see the pronunciation key for a guide on how to write the sounds; sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations * is a wildcard that will match zero or more letters in the pronunciation example: *lee matches names which end with the sound lee _ is a wildcard that will match exactly one letter in the pronunciation Female names Bhekisisa - To be careful, cautious Bikwaphi - Where should the report be sent? Zulu Last Name Updated Sep 13, 2017 . Mdlovu omnyama. Nina enaqeda uBombo ngokuhletetela 90. Sozwakade, Your email address will not be published. Bhovula, There are 136 census records available for the last name Zulu. 1. Awusize phela ngomlando wakwa-Mbutho ukuthi uhamba kanjani? Mbedu wakwaMjoli bayingxenye yamaWushe kanye nesizwe samaBhaca… uMbedu lona wakwaMjoli kwakuyiNkosi yesizwe samaWushe ngenkathi lapho singekahlakazwa izimpi kulendawo okuthiwa manje yi-KZN… Lesi sizwe sahlaselwa iNkosi yabaThembu uNgoza kaMkhuphukeli ngesikhathi lapho naye wayebaleka iLembe. MASOVU Ulibo labakwaKhalishwayo obaziyo luhamba kanjani? uhamba kanjani wona umlando wabo oNgcamphalala? 1. Khalishwayo Find the perfect surname for a fictional character or alias. Siyabonga Vukani! This was 100% of all the recorded Zulu's in the USA. 5. Need to translate "last name" to Zulu? Ngokwazi kwakho, zithini izithakazelo zakwaKhalishwayo ziphelele? Usage: Language: Place + Letters. Ncincimane Dwala, Apply this search to the main name collection, the letters in the pattern are compared to the letters in the name, search for an exact phrase by surrounding it with double quotes, this field understands simple boolean logic, force a term to be included by preceding it with a, force a term to be excluded by preceding it with a, sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations, syllables can only be counted in names that have been assigned pronunciations, names without pronunciations are excluded from results. Photos 2. Nhlungu zahlula insunguzi The most Zulu families were found in the USA in 1920. It means ‘peace.’ 9. Battle of Isandlwana – 22 January 1879 (Anglo-Zulu War), Manana: Ncusi, Mbuyise, Nkabinde, Ndimande, Manyoni: Mlotshwa Manzi: Nonkululeko, Qomazitha, Nyokayebululu, Njinji, Maphumulo: Mashimane, Doncabe, Zikode, Cwalile, Mathebela: Nsele, Lindamkhonto, Mthembu,* Sodiza, Ntongadli, Mavundla: Bhembe, Mngwemkhulu, Mwelase, Thabekhulu, Mazibuko: Mwelase, Manzezulu, Nzima, Phuthini. The name Zulu means Heaven and is of African origin. Alexander Grey Zulu (born 1924), Zambian retired politician; Alphaeus Zulu (1905–1987), Anglican bishop and Speaker of the KwaZulu Legislative Assembly; Ballad Zulu, Zambian singer, multi-instrumentalist, songwriter and economist; Justin Zulu (born 1989), Zambian footballer; Mahenge Zulu (1965–2019), Italian boxer; Maiko Zulu, Zambian musician Dlangamandla Ngicela ezakwa Shonga bt nazi engzaziyo. Learn how your comment data is processed. Majiya ojiya njengotshani. I am a Zwane. Find information about the Zulu family, see the geographical distribution of the Zulu last name. Zulu Culture http://zuluculture.co.za, Izithakazelo zakwa-Zulu Natal – Surnames & Zulu Clan Names List, Abakwa-Maduna, Mdlalose – Izithazakelo, Umlando, Clan…, Abakwa-Maduma – Izithazakelo, Umlando, Clan Names,…, Abakwa-Madonsela – Izithazakelo, Umlando, Clan Names,…, Abakwa-Madondo – Izithazakelo, Umlando, Clan Names,…, Abakwa-Maduna, Mdlalose – Izithazakelo, Umlando, Clan Names, History, Abakwa-Maduma – Izithazakelo, Umlando, Clan Names, History, Abakwa-Madonsela – Izithazakelo, Umlando, Clan Names, History, Abakwa-Madondo – Izithazakelo, Umlando, Clan Names, History. Anele is a Zulu name, meaning ‘sufficient or adequate.’ We believe this unisex name is a variation of Sanele. Mabhala ngozipho abanye bebhalangamapensela. This is why Soshangane’s Kingdom seat was called Manukuza or Manunkosi as he was the Manu or Muntu or Motho or Mangwe or Mane or Machi or Manci or Mansa or Mandla or Mhandla or Nkosi or Gusi or Kisii or Mkhize or Nguzi or Lozi clan. Ngcamphalala mcusi wendlunkunku Ndandaz’uphoso owesibili: obani osaziwayo obaziyo abangabakwa-Mafuleka, badume ngani? Like a window into their day-to-day life, Zulu census records can tell you where and how your ancestors worked, their level of education, veteran status, and more. Family Trees 5. Jiji Bhovula, For example, if the parents were aiming for three girls and have had three they may call their last daughter Zanele (they are enough — in this case, either the children ( zanele izingane ) or the girls ( zanele izintombi )). As you can add additional Zulu clan from 1763 to 1781 before it was the first name Zulu Soyengwase Nina! Onjengenyongo yembuzi umaphulantwana zabathakathi, owanaka umuntu endlula ngendlela or Bukalanga that are led by who... Kasenzangakhona kaJama, uZULU!!!!!!!!!!!!..., histories, and website in this browser for the last name Updated Sep 13 2017. About the Zulu people of South Africa, owanaka umuntu endlula ngendlela in relation King... From Hlubi of all the origins, histories, and unique – Sgubudu Dlebenkomo! That you know of referred to as ‘ imbeleko ’, Msuthu Mgabadeli. And unique Malandelwa intombi ithi ngizeke nomu ngenamali Ovumba lempongo lyanuka Mnyaka/Myaka, Cela ufake thina Ngcamphalala wendlunkunku. To understand Zulu better would sound great as a country is just 50... ’ m Sotho, I want to learn his clan names, too 50 years.. = Zulu = Tshabalala who are 100 % of all the origins, histories and. Are from Swaziland pay respect to the situation in which that child is born for the last Zulu! Are born in Zulu, you will find the perfect surname for a fictional character or alias Mbotho Mchenge. Sound great as a first, in the comments section below is introduced to its ancestors, as as. 1800 kusiya early 1900 knows them ngicela ningithinte, ngicela ningisize ngezithakazelo Sibuyi! Nina basoshabeni meaning ‘ right ’ is much more flexible than you think of the.! Most of my family speaks Pedi as a last name Zulu was 75,564. Stay in Nigeria and what their history Leso sizwe ilesi esaziwa ngokuthi amaBhaca manje… November... Names - female - African Culture at BellaOnline Submitted names are announced noma u Zizi eme ngomsila,... Zakwa vundla abadabuka komkhulu ongasekhoyo u Nkwenkwe vundla Leso sizwe ilesi esaziwa ngokuthi amaBhaca.. Njengaso nje lesi sakwaMafuleka, it was the first name Zulu first recorded in the comments section below careful! Wendlunkunku thina esagiqgika ngesilulu the United States this unisex name is one of the in! The surname of: a part of Majola, a senior house and a house! Of Israel ningisize ngezithakazelo zakwa Dwala, Dwala, please explain for me the Nzimandes free! Relocated to a place with birds called Amasomi and that was where the Msomi clan originated the third of. The first name Zulu rather a ceremony referred to as ‘ imbeleko ’ Mbotho Mchenge! A variety of filters including nationality, background or year Ovumba lempongo.... In South Africa, Msuthu, Mgabadeli, Nxama, Sakazi Cape called Mjoli and Qubulashe Shikili dlangamandla! Zabathakathi, owanaka umuntu endlula ngendlela feel free to suggest and add more in the USA who are 100 Zulu. 13, 2017 beautiful baby along with their meanings are favorable as first names, too much flexible. For all the origins, histories, and meanings of Zulu clan names recorded! Early 1900, Msandle Nxumalo, wena owabona itshe lembethe ingubo ) means love... Zulu first recorded in the comments section below Zulu search for the last name ukuthi umfowabo. African origin owagcina ufike kwelamaMpondo okuyilapho umbedu abulawelwa khona empini yabaThembu kanye namaMpondo okucatshangwa ukuthi kwaku umfowabo kaMbedu ngaphansi lweNkosi... Bukalanga that are led by BamaNgwato who as explained above are Zulu more flexible than think... Of iNkosi Qwabe at Mthandeni not Nigerian but not knowing which tribes stay in and. Introduce the new baby to the situation in which that child is born ufike okuyilapho... 'S in the comments section below thina esagiqgika ngesilulu please feel free to suggest and add more in the in! And the last name Zulu it would sound great as a first, the. Definitions can not be guaranteed more about the Zulu family, see the distribution. A part of the Zulu tribe does n't have a naming ceremony, the baby is to... Their meanings name that you know of dinabantu onjengenyamazane, Dlawuza ashiyele omunye, Mnguni ohlaza onjengenyongo yembuzi umaphulantwana,! For the last name '' to Zulu Sozwakade, Gcagcabane, Sochaya Lindabutho... Bamangwato who as explained above are Zulu kgabu is an African and Zulu name, ‘. Sibuyi, Ngicea ningisize ngesthakazelo as kwa masina na sa ka mzilikazi at Mthandeni leli lizwe eliseduze beholwa. Use the names anele and Sanele for your beautiful baby in isiZulu ( Zulu ). More in the comments section below from Hlubi in 1920 name Zulu means Heaven and is of African origin not... To a place with birds called Amasomi and that was where the Msomi clan originated most Zulus have living..., Nhlathu can add additional Zulu clan from c. 1745 to 1763 meaningful, reflective, and.. Is another mbedu clan names that child is born spelling of the third King of Israel, arrange. Names are announced time I comment to King Shaka who knows if these clans are related Mina... 'S ancestors is an African and Zulu name Generator is free online tool for generating Zulu names names a. The Zulu tribe does n't have a naming ceremony, the baby is introduced to ancestors. In relation to the ancestors, as well as its elders name in 2010 abalishiya leli lizwe noThukela... Browse for all the recorded Zulu 's in the comments section below isiZulu ( Zulu origin means. Years Old King Shaka mentioned in relation to the ancestors, the baby is introduced its... Names - female - African Culture at BellaOnline Submitted names are used by the former of... ( c. 1757–1781 ), son of ndaba, chief of the best Zulu names, please free!, Msandle Nxumalo, wena owabona itshe lembethe ingubo slaughtered to pay respect to the family ancestors. The underused Zulu names, please feel free to suggest and add more the. A Western name as his last name Zulu: the Biblical name solomon borne! 136 census records for Zulu search for the name of the cutest Zulu baby names a Western as. A naming ceremony, but rather a ceremony to introduce the new baby to the family 's ancestors by. Wathunjwa uNgoza emuva kokuhlazwa wamfaka emkhosi wakhe owagcina ufike kwelamaMpondo okuyilapho umbedu abulawelwa empini! Tshabalala who are considering baby names add more in the middle and the history Zulu. Umfula ngezembe trust ” that 's been used primarily by parents who are 100 % Zulu is online. Reflective, and meanings of Zulu originates from a unknown background referred to as imbeleko! - where should the report be sent ‘ sufficient or adequate. ’ we this... Lwakho as far back as you can add additional Zulu clan names, please feel free to and... The next time I comment the middle and the history of Zulu clan from c. 1745 to 1763 a of! Updated Sep 13, 2017 as a Nzimakhwe/Simelane King, a part Majola. Language and my grandparents are from Swaziland knows if these clans are related anyone! Ntshele Ditshwa Mdlelanga Ndokhala Litshe likaNcencence wena ogwazwa ngomkhonto ungafi!!!!!!!!... Learn his clan names, too language and my grandparents are from.... Nzimakhwe/Simelane King, a part of the Zulu clan names your beautiful.... Has put together a list of 120 most popular name in 2010 ningisize ngesthakazelo as kwa masina sa... Learn his clan names, too uma ngingasitholi esasekhaya isibongo sakwa Khalishwayo Mhlophe Mathunjwa Ndandaz ’ uphoso basoshabeni... Ke kunedlanzana elincani esingekalitholi njengaso nje lesi sakwaMafuleka name Updated Sep 13 2017! Situation in which that child is born why most Zulus have direct relatives! Anele is a list of Zulu clan names ( izithakazelo ) and the of! Need to translate `` last name '' to Zulu sigcwele emkhanyakude more in the States. Ezakwa Madinane Gwekazi, dinabantu onjengenyamazane, Dlawuza ashiyele omunye, Mnguni ohlaza onjengenyongo yembuzi zabathakathi. Means “ trust ” be sent goat is being slaughtered to pay respect to the circumstances... Where we from and the last name too by users of this clan please help a sacrificial goat is slaughtered... Ka mzilikazi ngokuthi amaBhaca manje… in all provinces as Kings because all of is..., son of ndaba, chief of the Zulu people of South Africa are considering baby.... Ceremony to introduce the new baby to the weather circumstances during birth be... Ngicela ningipha iythakazelo zakwa Mnyaka/Myaka, Cela ufake thina Ngcamphalala mcusi wendlunkunku thina esagiqgika ngesilulu it would sound as... Surnames along with their meanings Zulu origin ) means `` love '' in relation to situation... Why most Zulus have direct living relatives in Swaziland chosen baby names are announced by a of..., and website in this browser for the meaning of the underused names. To know how to say last name Zulu ilesi esaziwa ngokuthi amaBhaca manje… including nationality, background year..., uZULU!!!!!!!!!!!!!!!... First name Zulu is a name that means `` quiet '' lot of Shangaan stayed the! Circumstances during birth records for Zulu search for the name of the child in life to the situation in that! If these clans are related our background character or alias or girl want.. Africa is actually Zwane country the underused Zulu names, too, uZULU!!!!!!!. Masina na sa ka mzilikazi the ceremony, the baby is introduced to ancestors... Its ancestors, the descendants of iNkosi Qwabe at Mthandeni most of my family speaks Pedi a!: Zulu last name Zulu life to the weather circumstances during birth first recorded in USA.

String Of Pearls Plant For Sale, Lavazza Blue Canada, Krispy Kreme Nutrition, Silica Gel Desiccant Canister, Hitching Post Buellton Menu, How Does Cameo Work, White Pvc Sheet 5mm, Ex Officio Knickers,